Er zijn in Nederland duizenden kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Ze komen dan vaak van de ene leefsituatie in de andere terecht en hebben veel negatieve ervaringen, zorgen en problemen. Ongevraagd ontstaat er dan een somber toekomstperspectief. Dat dit de keiharde realiteit is kunt u zien in de documentaire Alicia (november 2017), klik hier om deze te bekijken.
Deze kinderen hebben een plek nodig die continuïteit, veiligheid, voorspelbaarheid en zekerheid biedt en waar er een klimaat van aandacht, warmte en liefde heerst want dat is wat kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen.

Heppie (t)Huis

Het Heppie (t)Huis is een huis voor 8 kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. We geven de kinderen en jongeren een veilige, stabiele woonplek in hun eigen sociale omgeving vlakbij hun vrienden, school en (sport)club. We voeden op, overspoelen de kinderen en jongeren met positieve aandacht, zetten ze in hun kracht en bouwen aan fijne herinneringen. Een plek waar ze zich echt thuis kunnen voelen en zichzelf mogen zijn. De kinderen maken onderdeel uit van een grote hartelijke familie bestaande uit een vast team van medewerkers. Onze professionals zijn de (tijdelijke) opvoeders van de kinderen en jongeren. Zij zorgen ervoor dat ieder kind gezien en gehoord wordt en de positieve aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. We bouwen een (h)echte band met elkaar op en sterken de kinderen in hun zelfvertrouwen. Het Heppie (t)Huis geeft een stabiele basis. Zodat ze weer verder durven te kijken, op een gezonde manier de maatschappij in kunnen stappen en een toekomst met perspectief tegemoet gaan.

Ook aandacht voor ouder(s)/verzorger(s)

Ook de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen en jongeren die in het Heppie (t)Huis wonen krijgen aandacht en ondersteuning. Ons streven is dat kinderen weer veilig en fijn thuis bij hun eigen ouder(s)/verzorger(s) gaan wonen. Kinderen en jongeren die deze mogelijkheid niet hebben mogen in het Heppie (t)Huis blijven wonen zolang als dit nodig is.

Andere kijk op jeugdzorg

Vernieuwing binnen de jeugdzorg in Nederland is nodig! Het Heppie (t)Huis wil laten zien dat het ook anders kan. Meer kwaliteit bieden aan de kinderen voor dezelfde prijs. We hopen daarmee een inspiratiebron te  zijn om de jeugdzorg in Nederland te ontwikkelen.

Geldrop-Mierlo is eerste gemeente met het Heppie (t)Huis

Het Heppie (t)Huis wordt gerealiseerd in de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze gemeente heeft het Heppie (t)Huis omarmt.  Het innovatieve project past binnen de jeugdhulp sector en geeft uitvoering aan de vijf uitgangspunten van de Jeugdwet. Ook sluit het aan bij het beleid van Geldrop-Mierlo (“Persoonlijk en Dichtbij’).

Dankzij donaties kunnen we bouwen

De bouw en ontwikkeling van het Heppie (t)Huis wordt mogelijk gemaakt door Stichting Het Vergeten Kind die een beroep doet op de maatschappelijke betrokkenheid van mensen en bedrijven om te helpen. Uw bijdrage is ook van harte welkom.

De kosten voor het verblijf van de kinderen in het Heppie (t)Huis wordt door de gemeente Geldrop-Mierlo betaald vanuit de jeugdhulp bekostiging.

Impressies Heppie (t)Huis

Wij bouwen mee aan Heppie (t)Huis:

 

Het Heppie (t)Huis wordt gebouwd door: